Sedan 2006 har vi på RIKELEKTRO levererat ”nyckelfärdiga” butiker till allt från mindre butiker till etableringar av lokaler för de största varumärkena inom svensk detaljhandel.

Från och med 2012 utökades verksamheten till egna snickare och målare, vilket resulterat i att vi kunnat ”äga” hela processen vid nya butiksetableringar, där vi finns med kunden från start till mål.

Vi hjälper till att hitta bästa möjliga lösning, både när det gäller belysning, kylning och styrning av deras tekniska anläggningar. Flexibilitet är en nyckel för att kunna erbjuda de tjänster som våra butikskunder önskar.

Allt fler av våra kunder inom detaljhandeln fokuserar dessutom på hållbara installationer, där vi på RIKELEKTRO spelat en central roll.

Därför erbjuds tjänster från elektro-, målar- och snickeriarbeten, till projektledning, service för butiker, utarbetande av nya koncept och nyckelfärdiga butiker. RIKELEKTRO samarbetar med flera butikskedjor i Sverige, där vi utför elkontroll och hjälper butikskedjorna att ha sina elinstallationer säkra och godkända.

Till toppen