Kvalitet är gratis. Det är inte kvalitet som kostar pengar, utan bristen på kvalitet. Rätt kvalitet ger god lönsamhet. En god lönsamhet är avgörande för att RIKELEKTRO AB ska överleva och utvecklas. Långsiktig lönsamhet får vi genom att arbeta med rätt saker i rätt tid och med rätt kvalitet.

 

RIKELEKTROS syn på kvalitet baseras på:

 • Förmågan att möta kundernas, ägarnas, medarbetarnas, leverantörernas och samhällets behov
 • Medarbetarnas kompetens och engagemang
 • Produkternas och tjänsternas prestanda.

 

Kvalitet innebär för oss att:

 • Vi eftersträvar ett långsiktigt, förtroendefullt och nära samarbete med våra kunder.
 • Vi utvecklar en djup och samtidigt bred kunskap om teknik och projektgenomförande för att erbjuda detta till våra kunder.
 • Vi utvecklar vår kompetens i samklang med våra kunders behov genom aktivt arbete med kompetensutveckling.
 • Vi systematiskt förbättrar koncept och arbetssätt i verksamheten för att öka kundnyttan och minska risken för fel.
 • Vi aktivt bearbetar miljö- och arbetsmiljöfrågor genom ständiga förbättringar i verksamheten

 

Förbättrad kvalité skall leda till:

 • Nöjdare kunder och medarbetare
 • Ökad konkurrenskraft och lönsamhet
 • Att kundens skall känna sig trygg och kan lita på att vi borgar för bästa kvalité.
Till toppen