Vårt miljöarbete leds av:

  • RIKELEKTRO skall genom ett aktivt arbete integrera miljö/arbetsmiljö frågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, företagets kunder och övriga samhället
  • Vi inom företaget ständigt förbättrar företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt, liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet
  • Produkternas och tjänsternas prestanda.
  • Vi följer gällande myndighetskrav och övriga i branschen gällande regler för att skapa säkra, effektiva och miljövänliga produkter/tjänster till våra kunder och en god arbetsmiljö för våra anställda ..

 

Förbättrad arbetsmiljö skall leda till:

  • Nöjdare kunder och medarbetare. Ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet.
  • RIKELEKTRO ska genom att aktivt integrera miljö/arbetsmiljö frågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, företagets kunder och övriga samhället.
Till toppen