Smarteyes Kungsgatan Umeå

Smarteyes Kungsgatan Umeå

Vi är idag stolta att överlämna Smarteyes Sverige nya lokal på Kungsgatan, Umeå.

Vi riktar ett stort tack till samtliga inblandade i projektet.

Vi vill även passa på att tacka Bygg & målerigruppen Umeå (BMG) för ett fint samarbete!