Omfattande renovering av Åhléns City Stockholm
Här ser vi Åhléns inbjudande fasad mot Klarabergsgatan

Omfattande renovering av Åhléns City Stockholm

Denna gång innefattar det en stor renovering i flera etapper på Herravdelningen på plan 3, detta projekt kommer att ske under vinter-våren 2020.

RIKELEKTRO kommer att verka som totalentreprenör. Projektledare för renoveringen kommer att vara Richard Masiello och platschef blir Mikael Carnedal.

Renoveringen innebär i stora drag att vi genomför omläggning golv, ombyggnation väggar, montering ny inredning, byte undertak, målning, ny belysning samt tillhörande elarbeten.

Vi ser verkligen fram mot projektstarten den 13 januari där vi går in med full kraft och entusiasm.

Innan start önskar vi alla på RIKELEKTRO en God Jul och ett Gott Nytt År!